Instapdata voor kleuters

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata.

De instapdata kan je eenvoudig berekenen op de volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

SCHOOLJAAR 2020-2021

Kinderen geboren voor

komen na…..

dus vanaf…

2 maart 2018

Zomervakantie

1 september 2020

10 mei 2018

Herfstvakantie

9 november 2020

5 juli 2018

Kerstvakantie

4 januari 2021

2 augustus 2018

Instap 1 februari

1 februari 2021

23 augustus 2018

Krokusvakantie

22 februari 2021

20 oktober 2018

Paasvakantie

19 april 2021

18 november 2018

Hemelvaart

17 mei 2021

SCHOOLJAAR 2021-2022

Kinderen geboren voor

komen na…..

dus vanaf…

2 maart 2019

Zomervakantie

1 september 2021

9 mei 2019

Herfstvakantie

8 november 2021

11 juli 2019

Kerstvakantie

10 januari 2022

2 augustus 2019

Instap 1 februari

1 februari 2022

8 september 2019

Krokusvakantie

7 maart 2022

20 oktober 2019

Paasvakantie

19 april 2022

1 december 2019

Hemelvaart

30 mei 2022

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2022-2023. U kan wel al inschrijven!