Instapdata voor kleuters

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata.

De instapdata kan je eenvoudig berekenen op de volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

SCHOOLJAAR 2021-2022

Kinderen geboren voor

komen na…..

dus vanaf…

2 maart 2019

Zomervakantie

1 september 2021

8 mei 2019

Herfstvakantie

8 november 2021

10 juli 2019

Kerstvakantie

10 januari 2022

1 augustus 2019

Instap 1 februari

1 februari 2022

7 september 2019

Krokusvakantie

7 maart 2022

19 oktober 2019

Paasvakantie

19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

30 mei 2022

SCHOOLJAAR 2022-2023

Kinderen geboren voor

komen na…..

dus vanaf…

1 maart 2020

Zomervakantie

1 september 2022

7 mei 2020

Herfstvakantie

7 november 2022

9 juli 2020

Kerstvakantie

9 januari 2023

1 augustus 2020

Instap 1 februari

1 februari 2023

27 augustus 2020

Krokusvakantie

27 februari 2023

17 oktober 2020

Paasvakantie

17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

22 mei 2023

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2023-2024. U kan wel al inschrijven!