We hebben geen schoolbus van GO!, maar van Van Bauwel-Johanna cars.

 bus

BUSTARIEVEN

  • Voor kleuters wordt er €5,50/maand gevraagd vanaf de instapdatum met een maximum van €55
  • Voor een leerling vanaf 6 jaar met een jaarabonnement kan de betaling in trimestriële bijdragen gebeuren :

·        1ste trimester

4/10de bijdrage

=

€ 86

·        2de trimester

3/10de bijdrage

=

€ 64,50

·        3de trimester

3/10de bijdrage

=

€ 64,50

·        Volledige prijs

=

€ 215

  • Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van de ophaaldienst gelden de volgende tarieven :
    • 1 maand = € 21,50
    • 3 maand = € 64,50
  • Tarief van een 10-rittenkaart = € 16,00 (€1,60/rit)

Het busvervoer voor rechthebbende leerlingen is gratis. Rechthebbende leerling ben je als je op meer dan 4 km van de school woont en dit de dichtstbijzijnde school is van hetzelfde net.  Aan de 2 voorwaarden moet samen voldaan zijn.

ABONNEMENTEN TEGEN VERMINDERD TARIEF

Niet rechthebbende leerlingen met meer dan 1 kind in het gezin betalen onderstaande tarieven.

1ste kind =  € 215

2de kind     = € 172

3de en volgende kind(eren) en kleuters = € 55

Vervoersgarantie* = € 55

(* Vervoersgarantie = Recht op leefloon of gelijkgesteld/Recht op equivalent leefloon/ In een lokaal opvanginitiatief)

Verhoogde tegemoetkoming* = € 55

(*Verhoogde tegemoetkoming = Houders van een attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen/Houders van een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS/Houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen)